CENTRUM WSPÓŁPRACY POLSKO-OMAŃSKIEJ

Centrum Współpracy Polsko- Omańskiej to rezultat wizyt roboczych i pogłębiania kontaktów polskiej spółki AIDPOL z przedstawicielami omańskiego biznesu oraz sektora non-profit. W dniu 19 marca uczestniczyliśmy w Forum Gospodarczym Polska- Oman, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. W spotkaniu wzięli udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister handlu i przemysłu Sułtanatu Omanu  Ali bin Masoud Al. Sunaida.

Więcej na: http://www.polandoman.com/

EnglishPolish