AIDPOL MOBILE SOLAR STATIONS  W SOMALII, GWINEI BISSAU I TOGO

Informujemy, że w ramach projektu rozwojowego, finansowanego przez jedną z organizacji pomocowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nasze przenośne elektrownie solarne AIDPOL zostały zainstalowane w Somalii, Gwinei Bissau i Togo.

EnglishPolish