O FUNDACJI

Ofund1

Fundacja AIDPOL powstała z inicjatywy Wojciecha Jóźwiaka, założyciela i Prezesa Zarządu firmy AIDPOL Sp. z o. o.

AIDPOL to pierwsza polska firma promująca i oferująca polskie produkty w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie.

Podczas dziesięciu lat naszej działalności zdobyliśmy wiedzę oraz ogromne doświadczenie, poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi na całym świecie, zarówno tych potrzebujących pomocy jak i tych, których pasją jest niesienie pomocy innym. Wiedza, dorobek, i doświadczenie skłoniły Fundatora FUNDACJI AIDPOL do kontynuowania działań w ramach Fundacji.

Zrealizowaliśmy wspólnie z partnerami projekty pomocowe w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie. Od wielu lat uczestniczymy w międzynarodowych wydarzeniach tj. DIHAD w Dubaju (corocznej międzynarodowej konferencji i wystawie Aid & Development, zapoczątkowanej w 2004 roku jako pierwsze wydarzenie humanitarne i rozwojowe na Bliskim Wschodzie), AIDEX w Brukseli (globalnym wydarzeniu – konferencji i największej wystawie dot. pomocy humanitarnej na świecie, zapoczątkowanym w 2010 roku), licznych konferencjach i warsztatach dotyczących pomocy humanitarnej i rozwojowej na całym świecie.

Wdrażamy innowacyjne programy i inicjatywy z zakresu ekologii i medycyny na rzecz społeczności lokalnych w rozwijających się regionach świata. Podejmujemy prace nad nowymi źródłami energii pozyskanymi z surowców naturalnych i urządzeniami do ich przetwarzania. Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami w celu zwalczania epidemii chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, oraz zmniejszenia umieralności i zachorowalności dzieci w krajach biednych. Wspieramy działania edukacyjne, które mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i poprawę życia ludzi w najuboższych regionach świata

Ofund2

Nasze priorytety

Ochrona i promocja zdrowia

Szczególna dbałość o warunki sanitarne w czasach pandemii COVID-19 oraz dostępu do czystej i bezpiecznej epidemiologicznie wody pitnej.

Działania proekologiczne

Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych wspomagających ochronę naszej planety i przyrody, przetwarzanie bio-odpadów oraz utylizację odpadów i śmieci

Działania rozwojowe

Zobacz więcej!

Pobierz statut naszej Fundacji

Nasz zespół

Zarząd Fundacji

W2

Wojciech Jóźwiak

Fundator i Prezes Zarządu Fundacji
ceo@aidpol.org

Filip Vincent Jóźwiak

Członek Zarządu
fvj@aidpol.org

Biuro & współpracownicy

Mohamed Saleh

Koordynator projektów w Afryce mosaleh@aidpol.org

David Munanka

Koordynator projektów w Tanzanii dmunanka@gmail.com

Sebastian Mikołajczak

Konsultant ds. ekologicznych
contact@green-deal.pl

Viktoriia Bukovska

Konsultant ds. projektów na Ukrainie victoria.b.ukr@gmail.com

lek. Wojciech Gług

Konsultant ds. pomocy medycznej w.k.glug@gmail.com

Wolontariusze

Joanna Domaszewicz

Wolontariusz
joanna.domaszewicz@wp.pl

Orysia Bukovska

Wolontariusz
obukovska7@gmail.com

Nasi partnerzy

logo3