Bezpieczna mama – projekt szkoleniowy

KIEDY: marzec/kwiecień 2021

GDZIE: prefektury Sangha Mbaere i Lobay

BENEFICJENCI: bezpośrednio-przedstawiciele 31 ośrodków zdrowia (pielęgniarze, położnicy, położne, akuszerki i akuszerzy), pośrednio- pacjentki tych ośrodków zdrowia (ok. 1200 kobiet/m-c)

KONTEKST: wysoka śmiertelność okołoporodowa (poziom śmiertelności noworodków jest 10 razy wyższy niż w krajach uprzemysłowionych, natomiast dla kobiet jest on aż 100 razy wyższy) i brak sprzętu medycznego

CEL: poprawa warunków opieki ginekologiczno-położniczej i obniżenie poziomu śmiertelności kobiet i dzieci w trakcie i po porodzie

PRZEBIEG: szkolenie merytoryczne (wykład + filmy edukacyjne) i praktyczne (obsługa narzędzi przywiezionych z Polski, nauka wykonywania podstawowych badań ciążowych i okołoporodowych oraz odbierania samego porodu i patologii porodu), dystrybucja materiałów medycznych (miednicomierze, próżnociągi, kleszcze, nożyczki chirurgiczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, ambu noworodkowe, ssaki, etc.)

PARTNERZY: Redemptoris Missio, Diecezja Tarnowska, Polska Fundacja dla Afryki, Fundacja Medycyny Prenatalnej Ernesta Wójcickiego, Zaufaj Położnej, Ministerstwo Zdrowia RŚA

EnglishPolish