POLTANZA

2019 roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę z firmą POLTANZA w Tanzanii w celu uruchomienia produkcji urządzeń do produkcji brykietów na miejscu, w Tanzanii. Mamy wsparcie ze strony Pana Ambasadora RP w Tanzanii dla naszego projektu i obiecaną prezentację naszych urządzeń w ogrodach naszej placówki dyplomatycznej w Tanzanii dla przedstawicieli rządu Tanzanii i organizacji charytatywnych. Niestety pandemia wirusa Covid 19 przerwała chwilowo realizację tego projektu.

EnglishPolish