AIDPOL MINI SOLAR W PAKISTANIE

AIDPOL MINI SOLAR PANELS w prowincji Sindh w Pakistanie!

Panele AIDPOL MINI SOLAR zostały rozdystrybuowane w prowincji Sindh w Pakistanie w ramach projektu prowadzonego przez  Association for Humanitarian Development (AHD). Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Systemu Małych Grantów. Wspólne wysiłki AHD i AIDPOL przyniosły szczęście w ponad 200 biednych rodzinach wiejskich w pobliżu miejscowości Tando Muhammed Khan.

EnglishPolish