ROZWÓJ GLOBALNY A NOWE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE – CZAS NA NOWE OTWARCIE?

W dn. 26-28. maja 2011 wzięliśmy udział w konferencji „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”, zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną, Global Development Research Group i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we współpracy z Fundacją Pontis, NGO Support Center, Centrum Studiów nad Rozwojem oraz Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, uświetnionej wykładem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka pt. „Solidarność dla rozwoju”.

EnglishPolish