POLANDAFRICA – 2013

AIDPOL był jednym z głównych sponsorów pierwszej edycji kongresu partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA – 2013, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą – Łódź we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod patronatem Zespołu ds. Afryki Parlamentu Polskiego, który odbył się w dniach 26-27. listopada 2013 roku w Łodzi. Wraz z Polską Akcją Humanitarną współorganizowaliśmy także panel dyskusyjny nt. roli sektora prywatnego i jego możliwych form zaangażowania we współpracę rozwojową, który odbył się podczas kongresu. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 800 osób reprezentujących centralne władze rządowe, władze samorządowe, agencje rządowe, izby gospodarcze, ambasady, organizacje i instytucje oraz przedsiębiorcy z 30 państw kontynentu afrykańskiego.

EnglishPolish