ZACZĘLIŚMY PRODUKOWAĆ W TANZANII EKOLOGICZNE PALIWO Z BIOMASY

Projekt ekologiczny w Tanzanii

W związku z trwającą epidemią COVID-19 nasze projekty i związane wydarzenia planowane z Ambasadą RP w Tanzanii zostały wstrzymane. Czekamy i obserwujemy rozwój wydarzeń.

Wykorzystanie paliwa z biomasy

Ekologiczne paliwo z biomasy służy do rozpalania kuchenek, na których gotuje się posiłki.

Założenia projektu

Wojtek z Polski i David z Tanzanii wpadli na pomysł stworzenia prostych, przyjaznych dla użytkownika i niedrogich urządzeń przetwarzających organiczne bioodpady w brykiety. Brykieciarki do biomasy zaspokajają potrzeby obszarów wiejskich i miejskich, generując dochód, zapewniając nowe i tanie alternatywne źródło energii do gotowania, unikając nadmiernego usuwania odpadów, zapobiegając wylesianiu i ostatecznie promując zdrowe środowisko.

EnglishPolish