Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy, wprowadzające spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja AIDPOL, z siedzibą w Warszawie, ul. Cietrzewia 34/1, 02-492 Warszawa.

Pod adresem e-mail – aidpol@aidpol.org  możecie Państwo zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych osobowych. W przypadku realizowania celów Fundacji występują następujące podstawy:

  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawierania umów z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami lub osobami będącymi stroną umowy.
  • Niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi w ramach działalności Fundacji, np. pozyskiwanie funduszy na działalność Fundacji.
  • Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, bez której korzystanie działalności Fundacji przez Państwo jest niemożliwe.
 

Państwa dane osobowe w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Fundację dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu realizacji działalności Fundacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane jedynie niezbędnym odbiorcom i jedynie w niezbędnym zakresie związanym z realizowaniem działalności Fundacji.

W stosunku do swoich danych mają Państwo prawo:

  • do dostępu do swoich danych osobowych,
  • do sprostowania, poprawiania, uzupełniania danych osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  • do usunięcia danych osobowych
  • do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • do wniesienia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.
logo3